Thursday, January 10, 2008

Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Mậu Tý - 2008

XUÂN MẬU TÝ Nhân dịp Xuân về kính chúc Quí Anh Chị và Bửu Quyến một Năm Mới An Bình, Hạnh Phúc, Thịnh Vượng, Phát Đạt và Thành Công trên mọi phương diện...

TM Ban Đại Diện
ĐDK Trần Xuân Bàng

No comments: