Saturday, January 24, 2009

Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Kỷ Sửu 2009
Trước thềm NĂM MỚI, XUÂN KỶ SỬU 2009, thân chúc Quý Anh Chị K19 và Quý Quyến :
**An Bình, Hạnh Phúc
**Phát Tài, Phát Lộc
**Phước như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn

Trần Xuân Bàng và Gia Đình

No comments: