Saturday, December 20, 2008

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2009Giáng Sinh lại về mang niềm Tin và Hy Vọng đến cho Nhân Loại, cũng trong niềm vui chung này, thân chúc Quí Anh Chị K19 và Bửu Quyến một Mùa Giáng Sinh Vui Tươi, Hạnh Phúc và một Năm Mới 2009 dồi dào Sức Khỏe, An Khang, Thịnh Vượng như Ý Nguyện...
Trần Xuân Bàng và Gia Đình

No comments: