Saturday, December 8, 2007

Các Chị tham dự Họp Khóa K19 Nam Cali 11/25/07

Từ trái qua phải : Chị Bàng, Chị Anh, Chị Miên, Chị Liêu, Chị Chiến, Chị Kha, Chị Nhậm, Chị Cường, Chị San, Chị Định

No comments: