Sunday, February 10, 2008

Các Anh Chị Khóa 19 tham dự Tiệc NGÀY XUÂN VÕ BỊ tại Houston, Texas 02/10/2008

Vài hình ảnh sinh hoạt đầu năm của Anh Chị Khóa 19 tham dự Tiệc " Ngày Xuân Võ Bị " do Hội Võ Bị Houston tổ chức. Anh Võ Trọng Em vừa gửi tới.
Chúc Mừng Năm Mới đến các Anh Chị K19 ở Houston, Texas

Từ trái qua phải : Cường, Tỉnh, Ẩn, Em, Thu, Đà

Từ trái qua phải
Hàng đứng : Em, Tỉnh, Ẩn, Đà, Thu, Cường
Hàng ngồi : Chị Em, Chị Tỉnh, Chị Ẩn, Chị Cường
Từ trái qua phải
Hàng đứng : Doan, Ẩn, Cường, Tỉnh & Hàng ngồi : Thu, Đà, Em

No comments: