Tuesday, February 26, 2008

Di ảnh của Bạn Nguyễn Văn Tỵ và Vòng Hoa Phân Ưu của Khóa 19

Di ảnh Bạn Nguyễn Văn Tỵ
Từ trần ngày 18 tháng 2 năm 2008 tại Orlando, Florida, USA
Hưởng Thọ 66 Tuổi

Vòng Hoa Phân Ưu của Khóa 19/TVBQGVN

No comments: