Friday, February 29, 2008

Hình Ảnh Tang Lễ Nguyễn Văn Tỵ Phần 1 và 2

Hình ảnh Tang Lễ Bạn Nguyễn Văn Tỵ do NT Lê Minh Ngọc cung cấp và đã được Bạn Nguyễn Thành Phúc thực hiện trên Link Slideshow :
Phần 1 : http://www.geocities.com/ph_ng06/tglevanty.pps
Phần 2 : http://picasaweb.google.com/phuclank192003/Tanglengvanty?authkey=wZmYBHMeu3s
Các Bạn click vào địa chỉ trên và click vào hình ảnh để thấy rõ hơn.

Trần Xuân Bàng-Repost

No comments: