Thursday, July 10, 2008

Chào Mừng Đại Hội Võ Bị XVI và Đại Hội TQLC - 2008

1/Đại Hội Võ Bị lần thứ 16 được tổ chức vào ngày 5 & 6 tháng 7/2008 tại San Jose Bắc California, thành công mỹ mãn ngoài sự mong đợi...
Cổng Nam Quan là một công trình tuyệt tác...CSVSQ/TVBQGVN rất xúc động khi nhìn thấy cổng này. NM K19 ở San Jose đã đóng góp rất nhiều công sức để Đại Hội có được thành quả vượt bực...
Chúc mừng CSVSQ Nguyễn Hàm K25 đã được Đại Hội tín nhiệm bầu làm Tổng Hội Trưởng nhiệm kỳ 2008-2010.
**Vài hình ảnh trong ngày Đại Hội :

Quang cảnh buổi lễ Khai Mạc

Toán Quân Quốc Kỳ trước cổng Nam Quan

Các Chị (Võ Bị) về tham dự Đại Hội

Các Anh K19 về tham dự Đại Hội
Từ trái qua phải : Khương, Vinh, Chiến, Liêu, Đà, Nho, Khoa, Chí, Sương, Giám, Miên, Hóa, Thọ, Minh, Hải.
2/Đại Hội TQLC-2008 cũng được tổ chức vào ngày 5 & 6 tháng 7/2008 tại Anaheim và Westminster Nam California, hầu hết các đơn vị đều về tham dự...Rất thành công như ý...
**Ảnh TQLC/K19 tại Tượng Đài CS Việt Mỹ, Westminster :
Từ trái qua phải : Cấp, Bàng, Vệ

Từ trái qua phải : NT Hiển K16, Cấp, Bàng, NT Toàn K16, Vệ
Trần Xuân Bàng - Repost

No comments: