Monday, August 25, 2008

Chào Mừng Đại Nhạc Hội " Cám Ơn Anh Kỳ 2 - 2008 "

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Thương Binh kỳ 2 được tổ chức tại vận động trường Trường Trung Học Bolsa Grande, Westminster Blvd, Garden Grove, Nam California, ngày 3 tháng 8 năm 2008 từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Thành công đại thành công...Số tiền thu được trên $800,000.00...
Sau Đại Nhạc Hội anh Tô Văn Cấp K19 ( bút hiệu Philato ) đã viết một bài thật sâu sắc, trung thực về tinh thần " Công Bằng Bác Ái " đối với Anh Em Thương Binh/VNCH...
Click vào địa chỉ dưới đây để xem và phổ biến rộng rãi đến mọi nơi nếu có thể...
Xin chân thành cảm tạ.
http://75.23.181.112/serverVBDL/BAN%20TIN/TraNoThuongBinh.mht

Trần Xuân Bàng Repost

No comments: